Skip to main content Skip to search

Üzemeltető

BM System Kft.

Székhely: 6000 Kecskemét, Felsőcsalános 9/B.
Adószám: 14993141-2-03.
Cégjegyzékszám: 03-09-119209

GE Toolbox Ügyfélszolgálat
E-mail: info@bmsystem.hu

A szerződés tárgya

A szerződés tárgya a BM System Kft. által üzemeltetett GE Toolbox internetes áruházban található valamennyi termék. A megvásárolni kívánt termék főbb jellemzőit az adott termék melletti ismertető tartalmazza. Az ismertető leírás téves értelmezéséből eredő károkért felelősséget nem vállalunk. GE Toolbox a megfelelő gondossággal kezeli a honlapon szereplő információkat, azonban azokban változás, elírás mindezek ellenére lehetséges. Az adatbázisban szereplő esetleges hibákért, elírásokért felelősséget nem vállalunk. Az adatbázisunkban található képektől való esetleges eltérésekért felelősséget nem vállalunk, de törekszünk rá, hogy a termékképek lehetőség szerint a valóságot tükrözzék.

Vételár, fizetési feltételek

A weboldalon található termék mellett feltüntetett ár a termék ajánlati ára, amely nem tartalmazza az általános forgalmi adót, és nem tartalmazza a szállítási költséget. Az ajánlati ár az adott pillanatban, illetve akciós termékek esetén a weboldalon meghirdetett ideig érvényes és csak akkor válik véglegessé, ha azt a GE Toolbox a megrendelést követően visszaigazolja. A termék végleges ára az az ár, amely a megrendelés visszaigazolásában megadásra került. Futárral történő házhoz szállítása esetében a megrendelt termékek vételárát és az esetleges szállítási költséget utólag, a csomag átvételekor készpénzben a futárnak, vagy internetes bankkártyás fizetés esetén a rendelés leadásakor előre kell kifizetni. Szerződéses partnereinkre, az egyedi szerződésben szereplő fizetési feltételek érvényesek.

Az ajánlati kötöttség ideje

A GE Toolbox megrendelt termékek áráért csak a megrendelés visszaigazolása után (ez a megrendelés véglegesítése után azonnal, automatikusan egy e-mail üzenet formájában történik) vállalunk garanciát. Az árváltoztatás jogát a megrendelés visszaigazolásáig fenntartjuk.

Szállítási feltételek, határidők

A GE Toolbox által forgalmazott, raktáron lévő termékek kiszállítása a vevő által kiválasztott futárszolgálattal történik. Futárral történő házhoz szállítási határideje a kiválasztott szolgáltatásnak megfelelő. A kiszállítás előtt e-mailben értesítjük vásárlóinkat a csomag feladásáról.

Termékgarancia

A megrendelt termékekre a Ptk. 305. § szabályai szerint szavatosságot vállalunk. Hibás teljesítés esetén kifogásáról a hiba felfedezését követő lehető legrövidebb időn belül írásban tájékoztassa a GE Toolbox Ügyfélszolgálatát. Hibás teljesítés esetén a megrendelését a Ptk. 306. §-ban meghatározott szavatossági sorrend szerint:

• elsősorban kicseréljük
• ha a cserére nincs módunk, úgy a vevő választása szerint árengedményt adunk,
• vagy a vevő megrendeléstől elállhat, és kérheti a megrendelt termékért kifizetett összeg visszatérítését.

A szállítási költséget nem áll módunkban visszafizetni. Jelentéktelen hiba esetén elállásnak helye nincs. Hibás teljesítés esetén a szavatossági jogok érvényesítésével kapcsolatos költségek (pl. kicserélés vagy elállás esetén a visszaküldés postaköltsége) a BM System Kft.-t terhelik.

Elállás Joga

A 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől számított 8 munkanapon belül. Kézhezvételnek házhoz szállítás esetén a futártól való átvétel napját, bolti átvételnél a pénztárbizonylat kiállításának időpontját értjük. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 8 munkanapon belül. Elállás esetén a terméket sértetlen – külső sérelmi nyomoktól, használattól mentes – állapotban a megrendelő nevének feltüntetésével saját költségén kell visszaküldeni az GE Toolbox 6000 Kecskemét Felsőcsalános 9/B alatti címére. A kifizetett vételárat az elállást követő harminc napon belül visszatérítjük. Az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket a megrendelő köteles viselni. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.

Felelősség kizárása

A BM System Kft. nem felel a vis major-ból eredő, vagy egyéb, az irányításán kívül eső események okán bekövetkező károkért, ideértve, de nem kizárólagosan a

• a GE Toolbox weboldal használatából, vagy üzemzavarából,
• az adatok bárki által történő megváltoztatásából,
• az információtovábbítási késedelemből adódó,
• vírusok által okozott,
• szoftverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő,
• vonal, vagy rendszerhibából adódó károkért.

A BM System Kft. jogosult a vásárlás feltételeit és szabályait, a jelen szabályzatot bármikor indoklás és külön értesítés nélkül, egyoldalúan módosítani. A módosítások a közzétételük időpontjától kezdve hatályosak és alkalmazandók. Árváltozás esetén a változást megelőzően feladott megrendelés esetében a régi – a változást megelőző és a vásárlónak visszaigazolt – ár érvényes és kerül felszámításra.

Adatvédelem

A BM System Kft. tiszteletben tartja, és biztonsággal őrzi a vásárlók személyes adatait. A regisztráció során megadott adatokat bizalmasan kezeli – figyelemmel az 1992. évi LXIII. adatvédelemről szóló törvényre –, és csak saját promóciós kampányainak keretében használja fel, harmadik személynek nem adja át. A vásárló az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor módosíthatja, illetve visszavonhatja, továbbá kérheti személyes adatai helyesbítését, törlését. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos további jogait és jogorvoslati lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

Szerződéskötés

A szerződés a megrendelés véglegesítésével ráutaló magatartás. A szerződést bizonylatszámon iktatjuk és tartjuk számon. A szerződés nyelve magyar. A szerződés regisztrált ügyfelekkel jön létre, akik adataikat a belépést követően, az “Adatmódosítás” menüpont alatt tudják módosítani.

Érvényesség

A jelen üzletszabályzatban foglaltak – így a megrendelésre vonatkozó feltételek is –, továbbá a weboldalon feltüntetett árak csak és kizárólag a GE Toolbox-on keresztül történő vásárlás (interneten keresztül történő megrendelés) esetén érvényesek. A vásárló a regisztrációval, illetve a megrendeléssel tudomásul veszi és elfogadja a jelen szabályzatban foglalt valamennyi feltételt.

This site uses cookies. For more details, see here >>> More Info

Cookies are essentially harmless files that the website places on your computer in order to improve the user experience for you. We use this information to get information on how our visitors use our website and what ads they may be interested in. You can disable cookies in your browser settings.

Close